ข่าวสารแผนกอุตสาหกรรมฯ บริษัท เอสซอม จำกัด

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 บริษัท เอสซอม จำกัด และ Carlisle ได้ร่วมมือกันจัด Training ในการใช้เครื่องผสมสี 2K ของ Binks Gems 2K ให้กับแผนกขาย และแผนก Service โดยมี Mr. Sabarinath Mohanakrishnan, Technical Manager จาก Carlisle เป็นวิทยากร หลักสูตรของการ Training ได้จัดขึ้น 2 วันโดยวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีการสอนทฤษฎีที่เจาะลึกในรายละเอียดและวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นภาคปฏิบัติใช้งานจริงกับเครื่อง GEMS 2K หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเป็นการตอกย้ำให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการทั้งด้านการขายและด้าน SERVICE ได้อย่างมั่นใจ

Previous slide
Next slide

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram