ร่วมงานกับเรา บริษัท เอสซอม จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

1. วิศวกรงานต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านวิศวกรรม
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี มีคะแนน TOEIC 700 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่
 • เทียบสเปคของลูกค้า เพื่อจัดทำใบเสนอราคา
 • ออกเยี่ยมลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำคู่มือให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับทางโรงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ช่างบริการ จำนวน 1 อัตรา(ด่วน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์,ช่างกล, ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้
หน้าที่
 • ซ่อม,ติดตั้ง, บำรุงรักษาอุปกรณ์พ่นสีตามศูนย์บริการ และโรงงาน
วิธีการสมัคร
 • ส่ง Resume และประวัติการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) มาที่ E-mail: office@essom.com

ติดต่อ

คุณกิ่งแก้ว เนียมศรี (คุณไก่)
ESSOM Co.,Ltd.
508 Soi 22/1,
Somdetphrachaotaksin Rd., Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600, THAILAND
Email: office@essom.com
Tel. 02-476-0034 Ext. 115