ร่วมงานกับเรา บริษัท เอสซอม จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

ยังไม่มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้

1. ช่างบริการ จำนวน 1 อัตรา(ด่วน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์,ช่างกล, ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้
หน้าที่
 • ซ่อม,ติดตั้ง, บำรุงรักษาอุปกรณ์พ่นสีตามศูนย์บริการ และโรงงาน
2. วิศวกรงานวิศวกรรมและการตลาดต่างประเทศ(ด่วน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
 • ประสบการณ์ –
 • ความสามารถพิเศษ พูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม/โปรแกรม Microsoft Office/Photoshop
หน้าที่
 • ติดตามสถานการณ์พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการขาย สำรวจความพึงพอใจ จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ติดต่อ สื่อสาร เจรจา ติดตาม ประสานการขายรวมทั้งเสนอราคาลูกค้าต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำสื่อการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า

2. วิศวกรงานต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านวิศวกรรม
 • มีความสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
หน้าที่
 • เทียบสเปคของลูกค้า เพื่อจัดทำใบเสนอราคา
 • ออกเยี่ยมลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อส่งลูกค้า
 • ประสานงาน กับ ทางโรงงาน และ อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ตอบคำถามข้อมูลทางเทคนิคกับลูกค้า
วิธีการสมัคร
 • ส่ง Resume และประวัติการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) มาที่ E-mail: [email protected]

ติดต่อ

คุณกิ่งแก้ว เนียมศรี (คุณไก่)
ESSOM Co.,Ltd.
508 Soi 22/1,
Somdetphrachaotaksin Rd., Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600, THAILAND
Email: [email protected]
Tel. 02-476-0034 Ext. 115