ทริค “การปรับปืนพ่นสี”

1. ปรับตามทิศทางรูปร่างสีบริเวณฝาครอบหัวลม ปรับรูปร่างหน้ากว้างของละอองสี (Pattern) ตรงน็อตหัวปืน
โดยควรปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
2. ปรับปริมาณเนื้อสีที่พ่น หมุนน็อตออกเนื้อสีจะมากขึ้น หมุนน็อตเข้าเนื้อสีจะน้อยลง
3. ปรับแรงดันลม โดยการหมุนน็อตเข้าแรงดันลดลง สีที่พุ่งออกจะไม่ค่อยแตกละอองฝอย แต่ถ้าปรับแรงดัน
ลมด้วยการคลายสกรูจะได้ปริมาณสีมากขึ้น ทว่าการปรับแรงดันลมจะสัมพันธ์กับการปรับรูปร่างสี ระยะห่างของปืน
และความเร็วในการเดินปืนพ่นสีด้วย ทั้งนี้ในคูมือมักจะระบุแรงดันลมที่เหมาะสมในการพ่นสีด้วย

สอบถามเพิ่มเติม Inbox
Line Official: @essom (มี@นำหน้า)
Tel. 02-4760034, 092-6533443
Email: [email protected]
บจก.เอสซอม เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสี DeVilbiss BINKS Ransburg จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram