Technicis Filter FCPW

📌แผ่นกระดาษลูกฟูกกรองสีหรือดักสีเทคนิซิส📌
✅มีความต้านทานการไหลของลมต่ำ
✅อายุการใช้งานมากกว่ากระดาษกรองชนิดอื่นถึง6เท่า
✅ดักสี/สารต่างๆได้ถึง 15 ก.ก./ตร.ม.
✅ขนาด 1 x 10 เมตร
📌เหมาะกับงานกรองสีประเภท📌
โพลีเอสเตอร์ กาว วานิช น้ำมันเคลือบผิวไม้ สีแห้งช้าทุกประเภท ไม่เหมาะกับสีแห้งเร็ว(ไนโตรเซลลูโลส)
🚩ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
https://essom.co.th/technicis-filter-fcpw/
สอบถามเพิ่มเติมทัก Inbox
Line Official: @essom (มี@นำหน้า)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram